Contact

Contact

mail: info@culturelestelling.amsterdam

Culturele Stelling van Amsterdam

De Culturele Stelling van Amsterdam is in 2011 in het leven geroepen naar aanleiding van het bedreigde bestaan van het Domijn. De CSA bracht haar eerste ode aan de stad Amsterdam op 3 september 2011 op het Museumplein. De Culturele Stelling van Amsterdam is sindsdien gegroeid en groeit nog steeds. Inmiddels hebben de gebruikers van het Domijn het terrein in Weesp aangekocht.

Wil je actief worden bij de culturele stelling meld je dan aan, bijvoorbeeld bij een van de evenementen die we organiseren.

Het team

Gaston ten Horn (1961)

Ten Horn is beeldend kunstenaar en onafhankelijk curator. Hij studeerde aan de Artibus Academie in Utrecht en Vrije Kunst aan de Academie voor Beeldende Kunsten (ABK) in Arnhem (’81-’85). Van 1987 tot 2008 werkte hij als freelancefotograaf voor diverse media. Hij was oprichter van verschillende kunstplatforms en coördinator en bestuurslid onder andere van Stichting Art World en magazine HTV de IJsberg. Vanaf de jaren negentig organiseert hij met regelmaat exposities en internationale uitwisselingsprojecten zoals New Balance (CAC Vilnius) en NL-LT (BAK, Utrecht). Van 2001 tot 2012 werkte hij als hoofdredacteur voor KNTV Magazine. Sinds 2005 is hij mede-oprichter/coördinator en programmeur van de AIR M4gastatelier in Amsterdam.  Hij is sinds 2011 betrokken als medeorganisator van de Culturele Stelling.

Semna van Ooy (1961)

Beeldend kunstenaar; atelier sinds 1988 op het Nieuw en Meer-terrein waar ze afgelopen 33 jaar diverse rollen speelde in bestuur en commissies/werkgroepen. Medeoprichter van de Culturele Stelling van Amsterdam in 2011; Initiator en redacteur van CSA kaart; Initiator van de Witte Arena; bestuur Collectie Vedute. 

www.semnavanooy.nl

Terst Brinkhoff (1952)

Brinkhoff is, naar later is gebleken, initiator, inspirator en bedenker/oprichter van concepten die de omgang tussen kunstenaars en publiek succesvol vormgeven. Begonnen in Amersfoort met de Bond A’foortse Musici, Traktor Tournee, Reizend festival Carte Blanche, belandde hij in 1979 in Amsterdam waar hij in 1984 de Boulevard of Broken Dreams oprichtte. Na een faillissement begon hij in 1990 met de Parade dat tot op heden nog steeds volop in bedrijf is. Hij kwam met de naam “de Culturele Stelling van Amsterdam) en is nu voorzitter van de informele vereniging de Culturele Stelling van Amsterdam.   

Patrick van Ginkel (1970) 

Van Ginkel houdt zich vooral bezig met onderzoek en advies, kunst en vliegwerk. Hij is hoofdstadssocioloog, kultuurkabouter, programmamaker en is muzikant bij de Stille Fanfare.
https://amsterdam2050.nl/in-gesprek-met-patrick-van-ginkel-en-gaston-ten-horn/

www.fcsamsterdam.nl
www.huistevraag.nl
www.kabouters.nu

Arjen Lancel (1961)

De artistieke praktijk van Arjen Lancel bestaat uit het maken van sculpturen en installaties veelal voor de publieke ruimte en in opdracht. Tegelijkertijd cureert hij de jaarlijkse Museumnacht kunstmanifestatie in Amsterdam waarvoor hij in 2018 de Museumnacht Jury Award won. Tot 2020 deed hij samen met Maaike Visser de programmering voor project space Zoete-Broodjes, Amsterdam. De thema’s in zijn werk liggen ook ten grondslag aan het bedenken van tentoonstellingen en uiteindelijk beïnvloeden zij elkaar weer.
www.arjenlancel.nl
www.zoete-broodjes.nl

Hay Schoolmeesters (1959)

Als cultureel aanjager en organisator van o.a. maatschappijkritische kunstfestivals is Schoolmeesters al sinds jaar en dag speler in het Amsterdamse veld en is hij een groot voorvechter van het scheppen van maximale vrije ruimte voor mensen met vrije geesten.

Hij beweegt zich op het vlak tussen politiek, kunst en activisme en presenteert met reflecterende noties en statements onverwachte maar ook mogelijke leefwijzen binnen de maatschappelijke verhoudingen. Hij werkte in de laatste jaren als financieel directeur en programmamaker bij stichting Urban Resort. Behalve de CSA, is hij momenteel coördinator bij Het Groene Veld, mede-initiatiefnemer van FCS (Free Cultural Spaces Amsterdam) en trekker van de BOMRA (Belangroep Broedplaatsen Metropool Regio Amsterdam).

www.hetgroeneveld.amsterdam

Frederique van Rijn (1982)

Van Rijn is autodidact beeldend kunstenaar. Haar foto series zijn veelal documentair en gaan over plekken met geschiedenis zoals over Teylers Museum en de Doopsgezinde kerk in Haarlem en de jaren dat zij in de Spaanse Pyreneeën woonde. Vanwege het poëtisch aspect in haar werk maakte zij meerdere uitgaves en gaat zij samenwerkingen aan met andere kunstenaars/schrijvers zoals o.a. Remco Campert en Elly de Waard.

Sinds 2016 werkt zij ook samen met beeldend kunstenaar Meinbert Gozewijn van Soest onder de naam VanRjjn & vanSoest. Van Rijn is verbonden aan galerie de Zwarte Panter in Antwerpen enTanya Rumpff in Amsterdam. Zij is opgenomen in verschillende collecties waaronder Akzo Nobel, Buitenlandse zaken en de Heus/Zomer. Naast haar werk als beeldend kunstenaar is zij oprichter van het catering collectief Ogentroost en is zij creatief docent op de Vrije school.


www.frederiquevanrijn.com
www.ogentroost.net

Rianne Cuppen (1982)

Rianne studeerde af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht waar ze de opleiding ‘Arts & Economics’ volgde. Kort daarna realiseerde ze het Wonder Winterpark, een 32-dagen durende ijsbaan-evenement in het Griftpark, aangekleed met theater en spektakel. Ze runde vervolgens lange tijd een evenementen-rederij met zes schepen, waarna ze haar kwaliteiten inzette bij onder andere stichting TechniekTalent.nu als projectleider van het jongerenplatform YouTech, stichting Het Levende Dorp als creatief producent en stichting Sounds of Change als opstarter en verbinder. Ook rondde ze met succes de opleiding Brand Management af (SRM). Nu is Rianne mede-bewoner en -gebruiker op Nieuw & Meer en zet zij zich onder andere in als zakelijk begeleider van Gevouwen Oevers, bestuursondersteuner van de huurdersbelangenvereniging Niks Minder, uitvoerend producent en creatief ondernemer. Ze is sinds begin 2022 nauw betrokken bij de CSA.

www.atelierc.nl

Arthur van Beek (1980)

Van Beek studeerde in 2009 af aan de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam. Als kunstenaar en performer is van Beek geboeid door het spanningsveld tussen kracht en kwetsbaarheid. In zijn performances beweeg hij zich graag tussen deze twee uitersten. Hij stelt vragen over identiteit door zijn eigen identiteit op het spel te zetten. Zo toont hij zich graag intiem, kwetsbaar en ontvankelijk voor toevalligheden en reacties. Met bravoure en lef, door te durven doen wil hij veranderen en verandering teweeg brengen. Deze reikwijdte in de menselijke karakteristiek zet hij ook in als cultuurmaker; inclusiviteit, diversiteit en openheid naar alle vormen die ons mens maken.
Van Beek is mede oprichter en creatief directeur van SEXYLAND World (voorheen Sociëteit Sexyland) dat zich vanaf 2017 bezighoudt met ruimte te geven in de ruimte die zij hebben gekregen. Ook was hij mede oprichter van het Eddie the Eagle Museum dat zich vanaf 2010 inzet voor het lef om te durven falen binnen de kunsten. In 2016 is hij uitgeroepen tot stadmaker van Amsterdam, door Steden in Transitie van Pakhuis de Zwijger. Sexyland was in 2019 Genomineerd voor mde Amsterdamprijs voor de Kunst.
https://www.sexyland.world/

Eva Schippers (1980)

Eva Schippers a.k.a.She-Man is beeldend kunstenaar en performer. Ze heeft haar MFA behaald aan the Dutch Art Institute (2010). Ze werkt in een studio in het Plantage Dok collectief, een gelegaliseerd kraakpand met 30 ruimtes voor kunstenaars en activisten. Haar kunstpraktijk werkt rondom het onderwerp NOODGEVAL, waarvoor ze grote installaties bouwt en met mensen in gesprek gaat over uiteenlopende onderwerpen. Recent waren dat twee vuurtorens (Almere/Amsterdam, 2022), een raket (Haarlem, 2022) en een ruimteschip (Amsterdam, 2021/2022).

Ze geeft gastlessen aan Academie Minerva (Groningen), is als curator verbonden aan de gaststudio van de Plantage Dok en organiseert hier ook regulier avonden over ‘anders denken’.

Ze is actief bij het project The Moongallery, waarbij haar werk, samen met 99 andere kunstenaars, in 2025 op de Maan zal worden geëxposeerd.

Van 2013-2015 was ze verbonden als co-curator bij Momart te Amsterdam. Tenslotte was ze vanaf 2005-2010 actief in het performance duo Atelier Seva, waarmee ze rondtoerde door Europa. Eva is sinds haar deelname aan het KunstCorso actief betrokken bij de Culturele Stelling.

Veere Snijders

Vanwege een grote liefde en interesse in kunst en cultuur in de stad is Veere als vrijwilliger werkzaam bij de Culturele Stelling van Amsterdam. Ze heeft in 2021 haar bachelor diploma Sociale Geografie en Planologie gehaald aan de Universiteit van Amsterdam en in de zomer van 2022 haar masterdiploma Urban and Cultural Geography aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Voor de Documentaireserie KLASSEN van HUMAN heeft Snijders stage gelopen bij de productie van het zogenaamde impact traject. Naast vrijwillige klussen voor de CSA werkt Veere het liefst ook nog voor andere organisaties die het belang en behoud van kunst en kunstenaars, met name ook de jonge kunstenaars, voorop stellen. 

Bram Snijders

Bram (1996) studeert Natuurkunde en Informatica aan de UvA. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met creatief coderen en als bijbaan bouwt hij websites. Hij houdt zich bij de CSA ook bezig met het programmeren van de website en de kaart. Het chronische tekort aan betaalbare creatieve woon- en werkruimtes in de stad is voor hem duidelijk te voelen. Ook de jongere generatie wordt door hun tekort aan connecties en de lange wachttijden de stad uit gedreven. Hij hoopt, door de waarde van cultuur letterlijk op de kaart te zetten, dat de stad en zijn inwoners zich realiseren dat dat is wat de stad z’n karakter geeft. Cultuur & creatieve ruimtes houden de stad in leven.