Legenda van de kaart

Legenda Culturele Stelling van Amsterdam

Zwarte stippen
Oorspronkelijke initiatiefnemers en panden die zich sinds 2011 hebben aangesloten bij de Culturele Stelling van Amsterdam

Witte stippen
Maatschappelijk culturele beheerders / verhuurders, zoals Urban Resort, Lola, Meurkens, Ondertussen Amsterdam en Crealisatie Cooperatie.

Gele stippen
Een verkenning van door de CSA gespotte initiatieven en experimenten, grassroots en non-profit culturele organisaties.

Dit is een open kaart van bestaande culturele vrije ruimte in en om Amsterdam. Ter verdediging en om uit te breiden. Een uitnodiging voor alle locaties die zich geroepen voelen om deel te nemen.

Meld je pand / locatie en mail ons: info@culturelestelling.amsterdam